Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS425
Název záměru: Chov dojnic Kamenice
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaJihlavaKameniceKamenice u Jihlavy
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 18.12.2009 10:02
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zeos Kamenice s.r.o
IČ oznamovatele: 49971719
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Hezina František Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
20.05.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: VYS425_dokumentace.doc (3423 kB) - 20.05.2009 11:01:52
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: VYS425_infDokumentace.dot (41 kB) - 20.05.2009 11:01:52
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Macháček Milan RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
08.10.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: VYS425_posudek.pdf (6367 kB) - 08.10.2009 06:36:14
Informace o posudku: VYS425_infPosudek.dot (39 kB) - 08.10.2009 06:36:14
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
18.12.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: VYS425_zaveryStan.dot (106 kB) - 18.12.2009 10:02:22
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: