Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Hezina František Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
36841/ENV/06, 35328/ENV/11; 92774/ENV/15; MZP/2021/710/5298
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
5148/41/OPV/93
Platnost do: 31.12.2026
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: NATURCHEM s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Rudolfovská tř. 119/57
Zaměstnavatel - mesto: České Budějovice
Zaměstnavatel - PSČ: 370 01
Zaměstnavatel - telefon:
Bydliště - ulice: Na Folimance 2154/17
Bydliště - město: Praha 2
Bydliště - PSČ: 120 00
Bydliště - telefon: 603 216 983, 774 100 570
Email: hezina@naturchem.cz, naturchem@seznam.cz
Poznámka: technologie, zemědělství, průmysl, bytová výstavba, povrchové úpravy, zpracování odpadů, chemie, vodní hospodářství, doprava
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie: Ano
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: