Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC738
Název záměru: Novostavba stáje a dojírny - Krátošice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5;§4 odst. 1 písm. c
Umístění:
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 06.08.2015 13:38
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: JASANKA s.r.o.
IČ oznamovatele: 47237252
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.06.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 06.07.2015
Zpracovatel oznámení: Hezina František Ing.
Text oznámení záměru: JHC738_oznameni.zip (7255 kB) - 15.06.2015 12:42:34
Informace o oznámení: JHC738_infOznam.pdf (456 kB) - 15.06.2015 12:42:34
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.08.2015
Závěry zjišťovacího řízení: JHC738_zjistovaci.pdf (798 kB) - 06.08.2015 13:12:40
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC738_infZjistovaci.zip (1796 kB) - 06.08.2015 13:38:20
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: