Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC630
Název záměru: Betonárna Frymburk
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/6.2;§4 odst. 1 písm. d
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeský KrumlovFrymburkFrymburk
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 26.02.2013 10:07
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ČR Beton Bohemia spol. s r.o., Tovární 66, 381 01 Český Krumlov
IČ oznamovatele: 62497227
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.01.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 18.02.2013
Zpracovatel oznámení: Hezina František Ing.
Text oznámení záměru: JHC630_oznameni.pdf (8879 kB) - 29.01.2013 09:20:48
Informace o oznámení: JHC630_infOznam.pdf (102 kB) - 29.01.2013 09:20:48
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.02.2013
Závěry zjišťovacího řízení: JHC630_zjistovaci.pdf (90 kB) - 26.02.2013 10:07:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC630_infZjistovaci.pdf (56 kB) - 26.02.2013 10:07:04
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: