Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC814
Název záměru: Realizace nové haly – lakovna Altamire Č. Budějovice s.r.o.
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/4.2;§4 odst. 1 písm. c
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceHůryHůry
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.03.2017 10:19
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Altamire Č.Budějovice s.r.o., 37371 Hůry 75
IČ oznamovatele: 26056321
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.02.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 12.03.2017
Zpracovatel oznámení: Hezina František Ing.
Text oznámení záměru: JHC814_oznameni.zip (6627 kB) - 17.02.2017 10:47:26
Informace o oznámení: JHC814_infOznam.pdf (381 kB) - 17.02.2017 11:07:19
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.03.2017
Datum nabytí právní moci: 21.04.2017
Závěry zjišťovacího řízení: JHC814_zjistovaci.zip (1468 kB) - 21.03.2017 10:19:48
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýČeské BudějoviceMěstský úřad Rudolfov
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: