Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC054
Název záměru: Obalovna Smyslov Swietelsky Stavební s.r.o.
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/6.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajTáborTáborMěšice u Tábora
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.06.2004 10:30
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Swietelsky stavební s.r.o., Pražská 459/58, České Budějovice
IČ oznamovatele: 48035599
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Hezina František Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: JHC054_oznameni.doc (2504 kB) - 14.10.2003 09:30:12
Informace o oznámení: JHC054_infOznam.doc (76 kB) - 14.10.2003 08:46:04
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: JHC054_zjistovaci.doc (311 kB) - 21.11.2003 10:00:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Hezina František Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: JHC054_dokumentace.doc (7474 kB) - 06.01.2004 13:31:41
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHC054_infDokumentace.doc (77 kB) - 06.01.2004 13:17:28
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Pízová Naděžda RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHC054_posudek.doc (978 kB) - 01.04.2004 09:18:20
Informace o posudku: JHC054_infPosudek.doc (109 kB) - 01.04.2004 09:18:21
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHC054_inf1VP.doc (98 kB) - 02.06.2004 09:28:52
Zápis z 1. veřejného projednání: JHC054_zapis1VP.doc (115 kB) - 02.06.2004 09:28:53
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHC054_zaveryStan.doc (238 kB) - 02.06.2004 09:29:38
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: