Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC410
Název záměru: Výstavba a provoz bioplynové stanice o výkonu 537 kW Pigmal, a.s.
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: JHC410_duvodyUkonceni.doc (104 kB) - 05.03.2009 12:50:11
Zařazení: II/3.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajTáborMalšiceMalšice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.11.2012 10:45
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ing. Václav Kozel spol. s r.o., , Na vyhlídce 725, 373 41 Hluboká nad Vltavou.
IČ oznamovatele: 45022127
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Hezina František Ing.
Text oznámení záměru: JHC410_oznameni.zip (3769 kB) - 10.02.2009 10:41:10
Informace o oznámení: JHC410_infOznam.pdf (158 kB) - 21.11.2012 10:29:29
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.02.2009
Závěry zjišťovacího řízení: JHC410_zjistovaci.pdf (80 kB) - 21.11.2012 10:45:36
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC410_infZjistovaci.pdf (83 kB) - 21.11.2012 10:45:36
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: vzato zpět