Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC614
Název záměru: A. Pöttinger spol. s.r.o.,Vodňany – Rozšíření závodu hala 5-6
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.2;II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajStrakoniceVodňanyVodňany
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 17.12.2012 15:26
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: A. Pöttinger, spol.s r.o., Číčenická 1192/II, 389 01 Vodňany
IČ oznamovatele: 63249651
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.11.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 11.12.2012
Zpracovatel oznámení: Hezina František Ing.
Text oznámení záměru: JHC614_oznameni.zip (4647 kB) - 19.11.2012 14:42:26
Informace o oznámení: JHC614_infOznam.pdf (117 kB) - 21.11.2012 08:32:10
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.12.2012
Závěry zjišťovacího řízení: JHC614_zjistovaci.pdf (68 kB) - 17.12.2012 15:26:07
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC614_infZjistovaci.pdf (101 kB) - 17.12.2012 15:26:07
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýStrakoniceMěstský úřad Vodňany
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: