Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1742
Název záměru: Centrum zpracování BRO Plzeň - Líně
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-severLíněLíně
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.09.2015 10:44
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Plzeňská Bio Odpadová a.s., Na Vypichu 636, 330 21 Líně
IČ oznamovatele: 29156602
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.07.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 19.08.2015
Zpracovatel oznámení: Hezina František Ing.
Text oznámení záměru: PLK1742_oznameni.zip (11151 kB) - 30.07.2015 10:19:44
Informace o oznámení: PLK1742_infOznam.zip (480 kB) - 30.07.2015 10:19:44
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.09.2015
Datum nabytí právní moci: 13.10.2015
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1742_zjistovaci.zip (4014 kB) - 11.09.2015 10:44:28
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: