Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK208
Název záměru: Zimoviště pastevního chovu hovězího dobytka zem. farmy Líšťany v lokalitě Racov - obec Staré Sedlo
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajTachovStaré SedloRacov
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.10.2006 09:28
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: FARM Líšťany, s.r.o., 110 00 Praha 1, Husova 5
IČ oznamovatele: 27096106
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ne
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Valtr Pavel Ing., aut. arch.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PLK208_oznameni.doc (666 kB) - 09.03.2006 09:46:46
Informace o oznámení: PLK208_infOznam.doc (54 kB) - 09.03.2006 09:46:46
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PLK208_zjistovaci.doc (40 kB) - 19.04.2006 10:49:58
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Hezina František Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PLK208_posudek.doc (4151 kB) - 01.08.2006 09:33:56
Informace o posudku: PLK208_infPosudek.doc (55 kB) - 01.08.2006 09:33:56
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PLK208_inf1VP.doc (29 kB) - 11.09.2006 09:54:40
Zápis z 1. veřejného projednání: PLK208_zapis1VP.doc (36 kB) - 11.09.2006 09:54:41
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PLK208_zaveryStan.doc (138 kB) - 12.10.2006 08:28:07
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýTachovMěstský úřad Bor
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: