Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1414
Název záměru: Dostavba farmy Číhaň
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajKlatovyČíhaňČíhaň
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 17.03.2010 10:02
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Farma Číhaň s.r.o., Číhaň 73, 341 42 Kolinec
IČ oznamovatele: 26349558
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.06.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vorel Josef Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PLK1414_oznameni.doc (9468 kB) - 22.06.2009 08:14:03
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části oznámení
Informace o oznámení: PLK1414_infOznam.doc (56 kB) - 22.06.2009 08:15:29
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.07.2009
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1414_zjistovaci.zip (232 kB) - 22.07.2009 09:01:08
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýKlatovyMěstský úřad Klatovy
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Hezina František Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
19.10.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PLK1414_posudek.pdf (773 kB) - 19.10.2009 09:32:33
Informace o posudku: PLK1414_infPosudek.doc (55 kB) - 19.10.2009 09:33:05
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
17.03.2010
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PLK1414_zaveryStan.doc (207 kB) - 17.03.2010 10:01:46
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: