Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC675
Název záměru: Areál Panstvíčko Orlík – změna záměru
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.11
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajPísekJetěticeJetětice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.04.2014 09:17
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AW Orlík s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice
IČ oznamovatele: 27969011
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.03.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 07.04.2014
Zpracovatel oznámení: Hezina František Ing.
Text oznámení záměru: JHC675_oznameni.pdf (3099 kB) - 14.03.2014 11:45:41
Informace o oznámení: JHC675_infOznam.pdf (117 kB) - 18.03.2014 10:17:54
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.04.2014
Závěry zjišťovacího řízení: JHC675_zjistovaci.zip (1843 kB) - 15.04.2014 09:17:07
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC675_infZjistovaci.pdf (103 kB) - 15.04.2014 09:17:07
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýPísekMěstský úřad Milevsko
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: