Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC745
Název záměru: Stavební úpravy a změna v užívání stavby části objektu p.č. st. 160, k.ú. Křenov u Kájova, dílenský objekt společnosti BOXIT s.r.o. – Kájov
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/4.2;§4 odst. 1 písm. d
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeský KrumlovKájovKřenov u Kájova
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.09.2015 13:51
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Delta-modeling company s.r.o., Na Maninách 796/9, 170 00 Praha 7
IČ oznamovatele: 02996260
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.07.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 11.08.2015
Zpracovatel oznámení: Hezina František Ing.
Text oznámení záměru: JHC745_oznameni.zip (7780 kB) - 21.07.2015 10:47:20
Informace o oznámení: JHC745_infOznam.pdf (455 kB) - 21.07.2015 11:39:32
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.09.2015
Datum nabytí právní moci: 06.10.2015
Závěry zjišťovacího řízení: JHC745_zjistovaci.zip (3018 kB) - 14.09.2015 13:51:58
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: