Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC625
Název záměru: Rozšíření stávajícího zimoviště na p.č. 503/2 k.ú. Doubrava nad Vltavou
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceChrášťanyDoubrava nad Vltavou
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 07.02.2013 08:23
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ing. Miroslav Daňhel, Přívozní 220, 375 01 Týn nad Vltavou
IČ oznamovatele: 75007550
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.01.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 28.01.2013
Zpracovatel oznámení: Hezina František Ing.
Text oznámení záměru: JHC625_oznameni.pdf (1140 kB) - 08.01.2013 08:58:22
Informace o oznámení: JHC625_infOznam.pdf (190 kB) - 08.01.2013 08:58:22
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.02.2013
Závěry zjišťovacího řízení: JHC625_zjistovaci.pdf (89 kB) - 07.02.2013 08:23:00
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC625_infZjistovaci.pdf (58 kB) - 07.02.2013 08:23:00
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: