Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC690
Název záměru: RITTER PLAST s.r.o. - Dílna povrchových úprav
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/4.2;§4 odst. 1 písm. d
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceOlešníkOlešník
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 10.09.2014 15:18
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: RITTER PLAST s.r.o., Nová Ves 14, 375 01 Olešník
IČ oznamovatele: 26025418
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.08.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 03.09.2014
Zpracovatel oznámení: Hezina František Ing.
Text oznámení záměru: JHC690_oznameni.pdf (4050 kB) - 11.08.2014 12:56:32
Informace o oznámení: JHC690_infOznam.pdf (106 kB) - 13.08.2014 15:50:21
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.09.2014
Závěry zjišťovacího řízení: JHC690_zjistovaci.pdf (80 kB) - 10.09.2014 15:18:45
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC690_infZjistovaci.pdf (125 kB) - 10.09.2014 15:18:45
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýČeské BudějoviceKrajský úřad Jihočeského kraje
JihočeskýČeské BudějoviceMagistrát města České Budějovice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: