Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC710
Název záměru: Rozšíření závodu KERN-LIEBERS CR
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceČeské BudějoviceČeské Budějovice 4
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 06.02.2015 09:40
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KERN-LIEBERS CR, spol. s.r.o., Okružní 607, 370 01 České Budějovice
IČ oznamovatele: 60849827
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.01.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 27.01.2015
Zpracovatel oznámení: Hezina František Ing.
Text oznámení záměru: JHC710_oznameni.pdf (3711 kB) - 06.01.2015 10:49:29
Informace o oznámení: JHC710_infOznam.pdf (441 kB) - 06.01.2015 14:29:30
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.02.2015
Závěry zjišťovacího řízení: JHC710_zjistovaci.zip (1357 kB) - 06.02.2015 09:40:34
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC710_infZjistovaci.pdf (397 kB) - 06.02.2015 09:38:41
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýČeské BudějoviceMagistrát města České Budějovice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: