Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC718
Název záměru: Rozšíření závodu - Skladovací hala VII, LEIFHEIT s.r.o. Blatná
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajStrakoniceBlatnáBlatná
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 27.02.2015 09:23
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: LEIFHEIT s.r.o., Sádlov 1300, 388 01 Blatná
IČ oznamovatele: 62497880
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.02.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 23.02.2015
Zpracovatel oznámení: Hezina František Ing.
Text oznámení záměru: JHC718_oznameni.pdf (2194 kB) - 03.02.2015 10:32:47
Informace o oznámení: JHC718_infOznam.pdf (478 kB) - 03.02.2015 10:32:47
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.02.2015
Závěry zjišťovacího řízení: JHC718_zjistovaci.zip (1433 kB) - 27.02.2015 09:23:26
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC718_infZjistovaci.pdf (439 kB) - 27.02.2015 09:23:26
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýStrakoniceMěstský úřad Blatná
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: