Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC612
Název záměru: Plynová kotelna Soběslav – Svákov, Instalace kogenerační jednotky 800 kW
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/3.1;§4 odst. 1 písm. d
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajTáborSoběslavSoběslav
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.11.2012 14:21
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: E.ON Trend s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
IČ oznamovatele: 25172662
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.11.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 21.11.2012
Zpracovatel oznámení: Hezina František Ing.
Text oznámení záměru: JHC612_oznameni.zip (3617 kB) - 31.10.2012 15:31:35
Informace o oznámení: JHC612_infOznam.pdf (101 kB) - 06.11.2012 08:57:47
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.12.2012
Závěry zjišťovacího řízení: JHC612_zjistovaci.pdf (59 kB) - 30.11.2012 14:21:00
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC612_infZjistovaci.pdf (95 kB) - 29.11.2012 10:10:56
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýTáborMěstský úřad Soběslav
JihočeskýČeské BudějoviceKrajský úřad Jihočeského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: