Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC497
Název záměru: Výstavba bioplynové stanice Hluboká nad Vltavou
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: §4 odst. 1 písm. d
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceHluboká nad VltavouHluboká nad Vltavou
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.09.2010 15:23
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Agriprod s.r.o., Munice 1016, 373 41 Hluboká nad Vltavou
IČ oznamovatele: 47237261
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.08.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Hezina František Ing.
Text oznámení záměru: JHC497_oznameni.zip (10440 kB) - 18.08.2010 12:51:13
Informace o oznámení: JHC497_infOznam.pdf (111 kB) - 18.08.2010 12:49:48
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.09.2010
Závěry zjišťovacího řízení: JHC497_zjistovaci.doc (155 kB) - 15.09.2010 14:22:38
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: