Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP410
Název záměru: Letiště České Budějovice - modernizace 2. etapa
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/9.2;§4 odst. 1 písm. b
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceHomoleHomole
Jihočeský krajČeské BudějovicePlanáPlaná u Českých Budějovic
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 05.04.2013 17:20
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Jihočeský kraj
IČ oznamovatele: 70890650
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.01.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 14.02.2013
Zpracovatel oznámení: Hezina František Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP410_oznameni.zip (41479 kB) - 22.01.2013 09:03:05
Informace o oznámení: MZP410_infOznam.pdf (78 kB) - 22.01.2013 09:03:05
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.04.2013
Závěry zjišťovacího řízení: MZP410_zjistovaci.zip (1374 kB) - 05.04.2013 17:20:21
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP410_infZjistovaci.pdf (59 kB) - 05.04.2013 17:20:21
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: