Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1888
Název záměru: Modernizace farmy Konětopy
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPříbramMilínKonětopy u Příbramě
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 20.10.2016 08:29
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZOD 11. KVĚTEN a. s., Milín 136, 262 31 MILÍN
IČ oznamovatele: 00108120
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.04.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 18.05.2015
Zpracovatel oznámení: Hezina František Ing.
Text oznámení záměru: STC1888_oznameni.zip (8687 kB) - 20.10.2016 08:29:12
Informace o oznámení: STC1888_infOznam.doc (66 kB) - 28.04.2015 07:42:06
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.06.2015
Datum nabytí právní moci: 16.07.2015
Závěry zjišťovacího řízení: STC1888_zjistovaci.zip (8168 kB) - 11.06.2015 10:08:46
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: