Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1264
Název záměru: Koncentrace chovu prasat v Produkční stanici selat a výkrmně vepřů Poběžovice V- II
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajDomažlicePoběžovicePoběžovice u Domažlic
Plzeňský krajDomažlicePoběžoviceSedlec u Poběžovic
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 18.01.2008 08:26
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SP Poběžovice a.s., Hostouňská 45, 345 22 Poběžovice
IČ oznamovatele: 45350281
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.10.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Hezina František Ing.
Text oznámení záměru: PLK1264_oznameni.doc (1500 kB) - 31.10.2007 12:49:50
Informace o oznámení: PLK1264_infOznam.doc (55 kB) - 31.10.2007 12:49:50
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýDomažliceMěstský úřad Poběžovice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Konopásek Václav Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
10.12.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PLK1264_posudek.doc (1387 kB) - 10.12.2007 08:38:00
Informace o posudku: PLK1264_infPosudek.doc (55 kB) - 10.12.2007 08:38:00
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
18.01.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PLK1264_zaveryStan.doc (160 kB) - 18.01.2008 08:26:20
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: