Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC404
Název záměru: Teplárna Mydlovary – KJ na zemní plyn a energoblok na biomasu
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: JHC404_duvodyUkonceni.doc (105 kB) - 13.02.2009 15:52:42
Zařazení: §4 odst. 1 písm. d
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceMydlovaryMydlovary u Dívčic
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 13.02.2009 15:53
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: E.ON Trend s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice
IČ oznamovatele: 25172662
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.01.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Hezina František Ing.
Text oznámení záměru: JHC404_oznameni.pdf (13690 kB) - 07.01.2009 07:40:59
Informace o oznámení: JHC404_infOznam.pdf (28 kB) - 29.01.2009 10:28:49
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.01.2009
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: