Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC439
Název záměru: Asanace staré zátěže – skládek odpadů – lokalita Řídká Blana, k.ú. Zahájí u Hluboké nad Vltavou
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceOlešníkOlešník
Jihočeský krajČeské BudějoviceZahájíZahájí u Hluboké nad Vltavou
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.09.2009 08:28
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Lesy České Republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové
IČ oznamovatele: 42196451
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.07.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Hezina František Ing.
Text oznámení záměru: JHC439_oznameni.pdf (4079 kB) - 28.07.2009 06:16:32
Informace o oznámení: JHC439_infOznam.doc (120 kB) - 28.07.2009 06:16:33
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: JHC439_zjistovaci.doc (133 kB) - 11.09.2009 07:27:36
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: