Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC661
Název záměru: Navýšení spotřeby barev a přípravků k potisku PE fólií v provozovně BACHL, spol. s r.o., Bohumilice
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/5.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajPrachaticeBohumiliceBohumilice v Čechách
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 06.11.2013 07:13
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BACHL, spol. s r.o., Evropská 669, 664 42 Modřice u Brna
IČ oznamovatele: 14503603
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.10.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 29.10.2013
Zpracovatel oznámení: Hezina František Ing.
Text oznámení záměru: JHC661_oznameni.pdf (3598 kB) - 09.10.2013 11:27:40
Informace o oznámení: JHC661_infOznam.pdf (567 kB) - 09.10.2013 11:27:40
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.11.2013
Závěry zjišťovacího řízení: JHC661_zjistovaci.pdf (522 kB) - 06.11.2013 07:13:25
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC661_infZjistovaci.pdf (608 kB) - 06.11.2013 07:13:25
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: