Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC081
Název záměru: Obalovna živičných směsí 160 t/h SWIETELSKY stavební s.r.o. - Kájov u Českého Krumlova
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: JHC081_duvodyUkonceni.pdf (396 kB) - 20.02.2014 07:54:48
Zařazení: II/6.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeský KrumlovKájovKladné
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 20.02.2014 07:54
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice
IČ oznamovatele: 48035599
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Hezina František Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: JHC081_oznameni.doc (704 kB) - 07.10.2004 11:56:12
Informace o oznámení: JHC081_infOznam.doc (110 kB) - 07.10.2004 11:56:14
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: JHC081_zjistovaci.doc (1266 kB) - 09.12.2004 12:39:23
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: