Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC618
Název záměru: Rozšíření chovu dojnic - farma Deštná
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajJindřichův HradecDeštnáDeštná u Jindřichova Hradce
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 07.01.2013 11:02
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AGRA Deštná, a.s., Deštná 311, 378 25 Deštná
IČ oznamovatele: 25172735
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.12.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 31.12.2012
Zpracovatel oznámení: Hezina František Ing.
Text oznámení záměru: JHC618_oznameni.pdf (1073 kB) - 07.12.2012 10:12:49
Informace o oznámení: JHC618_infOznam.doc (117 kB) - 07.12.2012 10:13:57
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.01.2013
Závěry zjišťovacího řízení: JHC618_zjistovaci.doc (197 kB) - 07.01.2013 10:51:19
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC618_infZjistovaci.doc (98 kB) - 07.01.2013 11:02:03
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: