Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC836
Název záměru: Novostavba stáje pro skot a novostavba zastřešeného hnojiště
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajStrakoniceBavorovÚtěšov
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.10.2017 08:56
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Novostavba stáje pro skot a novostavba zastřešeného hnojiště
IČ oznamovatele: 70972419
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.08.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 18.09.2017
Zpracovatel oznámení: Hezina František Ing.
Text oznámení záměru: JHC836_oznameni.pdf (2837 kB) - 28.08.2017 11:01:03
Informace o oznámení: JHC836_infOznam.pdf (323 kB) - 28.08.2017 11:01:03
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.09.2017
Závěry zjišťovacího řízení: JHC836_zjistovaci.zip (824 kB) - 02.10.2017 08:56:20
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: