Záměry na území ČR
Kód záměru: OV2021
Název záměru: Výroba metylesteru z rostliných olejů
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: OV2021_duvodyUkonceni.pdf (120 kB) - 28.11.2018 07:32:05
Zařazení: I/7.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajStrakoniceVodňanyVodňany
Příslušný úřad: MŽP OVSS II
Datum a čas posledních úprav: 28.11.2018 07:32
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ILA -TRANZ s.r.o., Vodňany, Dr. Hajného 22
IČ oznamovatele: 25163639
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.09.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Hezina František Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV2021_oznameni.doc (388 kB) - 14.09.2007 08:06:39
Informace o oznámení: OV2021_infOznam.doc (35 kB) - 14.09.2007 08:07:30
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.11.2007
Závěry zjišťovacího řízení: OV2021_zjistovaci.doc (46 kB) - 07.03.2008 10:20:46
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýStrakoniceMěstský úřad Vodňany
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: