Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1339
Název záměru: Chov prasat - Poběžovice
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajDomažlicePoběžovicePoběžovice u Domažlic
Plzeňský krajDomažlicePoběžoviceSedlec u Poběžovic
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.12.2008 14:04
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SP Poběžovice a.s., Hostouňská 45, 345 22 Poběžovice
IČ oznamovatele: 45350281
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.08.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Hezina František Ing.
Text oznámení záměru: PLK1339_oznameni.zip (27696 kB) - 21.08.2008 07:35:45
Informace o oznámení: PLK1339_infOznam.doc (55 kB) - 21.08.2008 07:35:45
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.09.2008
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1339_zjistovaci.zip (476 kB) - 17.09.2008 10:49:01
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Konopásek Václav Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
10.10.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PLK1339_posudek.doc (827 kB) - 10.10.2008 08:15:27
Informace o posudku: PLK1339_infPosudek.doc (55 kB) - 10.10.2008 08:15:27
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
15.12.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PLK1339_zaveryStan.doc (320 kB) - 15.12.2008 14:04:00
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: