Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC646
Název záměru: Obchodní centrum Strakonice
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajStrakoniceStrakoniceStrakonice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 26.06.2013 15:27
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Sallerova výstavba, spol. s r.o., Obchodní zóna 266, 431 011 Otvice
IČ oznamovatele: 16188926
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.05.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 20.06.2013
Zpracovatel oznámení: Hezina František Ing.
Text oznámení záměru: JHC646_oznameni.pdf (5082 kB) - 26.06.2013 15:26:33
Informace o oznámení: JHC646_infOznam.pdf (102 kB) - 31.05.2013 13:28:41
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.06.2013
Závěry zjišťovacího řízení: JHC646_zjistovaci.pdf (1021 kB) - 26.06.2013 15:27:57
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC646_infZjistovaci.pdf (99 kB) - 26.06.2013 08:18:00
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýStrakoniceMěstský úřad Strakonice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: