Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC666
Název záměru: Posouzení záměru výstavby betonárny společnosti ČR Beton Bohemia spol. s r.o. Kaplice
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/6.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeský KrumlovKapliceKaplice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 13.12.2013 10:35
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ČR Beton Bohemia spol. s r.o., Tovární 66, 381 01 Český Krumlov
IČ oznamovatele: 62497227
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.11.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 28.11.2013
Zpracovatel oznámení: Hezina František Ing.
Text oznámení záměru: JHC666_oznameni.zip (8634 kB) - 08.11.2013 09:18:31
Informace o oznámení: JHC666_infOznam.pdf (515 kB) - 08.11.2013 09:18:31
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.12.2013
Závěry zjišťovacího řízení: JHC666_zjistovaci.zip (3667 kB) - 13.12.2013 10:35:17
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC666_infZjistovaci.pdf (555 kB) - 13.12.2013 10:35:17
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: