Záměry na území ČR
Kód záměru: OV2022
Název záměru: Energetický blok pro výrobu tepelné a elektrické energie s možností spalování biomasy v areálu výtopny Nové vráto
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějoviceČeské BudějoviceČeské Budějovice 4
Příslušný úřad: MŽP OVSS II
Datum a čas posledních úprav: 22.05.2009 15:07
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Teploinvest CB s.r.o
IČ oznamovatele: 63272253
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.11.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Hezina František Ing.
Text oznámení záměru: OV2022_oznameni.doc (5619 kB) - 26.10.2007 10:31:18
Informace o oznámení: OV2022_infOznam.doc (45 kB) - 26.10.2007 10:27:39
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.12.2007
Závěry zjišťovacího řízení: OV2022_zjistovaci.pdf (243 kB) - 05.12.2007 12:54:13
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýČeské BudějoviceKrajský úřad Jihočeského kraje
JihočeskýČeské BudějoviceMagistrát města České Budějovice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Hezina František Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
24.09.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV2022_dokumentace.zip (11195 kB) - 19.09.2008 08:25:34
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV2022_infDokumentace.doc (43 kB) - 19.09.2008 08:26:42
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Horák Jan RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
29.01.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV2022_posudek.doc (9805 kB) - 28.01.2009 13:53:07
Informace o posudku: OV2022_infPosudek.doc (312 kB) - 28.01.2009 13:53:07
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
09.03.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV2022_inf1VP.pdf (61 kB) - 25.02.2009 09:39:42
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
26.05.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV2022_zaveryStan.doc (126 kB) - 22.05.2009 14:07:03
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: