Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS933
Název záměru: Revitalizace živočišné výroby v Zemědělském obchodním družstvu v Herálci
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: VYS933_duvodyUkonceni.pdf (232 kB) - 14.02.2020 09:51:55
Zařazení: II/69
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodHerálecHerálec
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 14.02.2020 09:51
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské obchodní družstvo v Herálci, Herálec čp. 134, 582 55 Herálec u Havlíčkova Brodu
IČ oznamovatele: 00122335
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.06.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 18.07.2018
Zpracovatel oznámení: Hezina František Ing.
Text oznámení záměru: VYS933_oznameni.zip (12491 kB) - 18.06.2018 09:30:36
Informace o oznámení: VYS933_infOznam.pdf (544 kB) - 18.06.2018 09:30:36
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.07.2018
Závěry zjišťovacího řízení: VYS933_zjistovaci.zip (13297 kB) - 30.07.2018 10:31:59
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Hezina František Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
03.01.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 03.02.2020
Text dokumentace: VYS933_dokumentace.pdf (2880 kB) - 31.01.2019 08:22:06
Text přepracované/doplněné dokumentace: VYS933_prepracovana.pdf (6693 kB) - 03.01.2020 07:45:27
Přílohy k dokumentaci: hluková studie
VYS933_prilohaDokumentaceDOC_1.pdf (1553 kB) - 31.01.2019 08:22:06
rozptylová studie
VYS933_prilohaDokumentaceDOC_2.pdf (824 kB) - 31.01.2019 08:22:21
hodnocení vlivů na veřejné zdraví
VYS933_prilohaDokumentaceDOC_3.pdf (264 kB) - 31.01.2019 08:25:27
protokol o měření hluku
VYS933_prilohaDokumentaceDOC_4.pdf (3732 kB) - 31.01.2019 08:26:00
výpočet ochranného pásma nový
VYS933_prilohaDokumentaceDOC_5.pdf (1181 kB) - 31.01.2019 08:27:06
výpočet ochranného pásma stávající
VYS933_prilohaDokumentaceDOC_6.pdf (677 kB) - 31.01.2019 08:28:08
rozptylová studie
VYS933_prilohaDokumentaceDOC_7.pdf (2938 kB) - 03.01.2020 07:45:27
protokol měření hluku
VYS933_prilohaDokumentaceDOC_8.pdf (3732 kB) - 03.01.2020 07:46:33
vyjádření k protokolu z měření hluku
VYS933_prilohaDokumentaceDOC_9.pdf (118 kB) - 03.01.2020 07:47:10
hluková studie
VYS933_prilohaDokumentaceDOC_10.pdf (1211 kB) - 03.01.2020 07:47:34
hodnocení vlivů na veřejné zdraví
VYS933_prilohaDokumentaceDOC_11.pdf (373 kB) - 03.01.2020 07:51:15
vypořádání závěru zjišťovacího řízení
VYS933_prilohaDokumentaceDOC_12.pdf (173 kB) - 03.01.2020 07:51:38
Informace o dokumentaci: VYS933_infDokumentace.pdf (243 kB) - 03.01.2020 07:54:38
Vrácení dokumentace: VYS933_vraceni.zip (620 kB) - 28.03.2019 08:54:04
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
12.02.2020
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
VYS933_inf1VP.pdf (182 kB) - 12.02.2020 10:26:19
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Posuzování vlivů na životní prostředí bylo na žádost oznamovatele ukončeno. Veřejné projednání se konat nebude.