Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC985
Název záměru: Revitalizace živočišné výroby Hříšice
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/69;§4 odst. 1 písm. c
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajJindřichův HradecHříšiceHříšice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.10.2021 11:15
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo Hříšice
IČ oznamovatele: 00110400
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.08.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 27.09.2021
Zpracovatel oznámení: Hezina František Ing.
Text oznámení záměru: JHC985_oznameni.pdf (3415 kB) - 27.08.2021 12:05:46
Informace o oznámení: JHC985_infOznam.rtf (647 kB) - 27.08.2021 12:06:09
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.10.2021
Závěry zjišťovacího řízení: JHC985_zjistovaci.pdf (208 kB) - 05.10.2021 11:15:31
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýJindřichův HradecMěstský úřad Dačice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: