Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC475
Název záměru: Obalovna živičných směsí Kaplice
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: JHC475_duvodyUkonceni.pdf (33 kB) - 14.07.2010 09:45:29
Zařazení: II/6.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeský KrumlovKapliceKaplice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.07.2010 10:45
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: VIASFALT spol.s r.o., Na Švadlačkách 478/2, 392 01 Soběslav
IČ oznamovatele: 43832814
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.03.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Hezina František Ing.
Text oznámení záměru: JHC475_oznameni.zip (5164 kB) - 26.03.2010 16:15:02
Informace o oznámení: JHC475_infOznam.pdf (73 kB) - 29.03.2010 14:56:02
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.05.2010
Závěry zjišťovacího řízení: JHC475_zjistovaci.pdf (95 kB) - 04.05.2010 13:07:12
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: