Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC637
Název záměru: Areál Panstvíčko - Orlík
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.9;II/10.11
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajPísekJetěticeJetětice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 03.05.2013 14:22
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AW Orlík s.r.o., Komenského 75, 334 01 Přeštice
IČ oznamovatele: 27969011
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.03.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 18.04.2013
Zpracovatel oznámení: Hezina František Ing.
Text oznámení záměru: JHC637_oznameni.pdf (33 kB) - 28.03.2013 16:11:36
Informace o oznámení: JHC637_infOznam.pdf (106 kB) - 29.03.2013 11:13:56
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.05.2013
Závěry zjišťovacího řízení: JHC637_zjistovaci.pdf (82 kB) - 03.05.2013 14:22:03
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC637_infZjistovaci.pdf (101 kB) - 03.05.2013 14:22:03
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýPísekMěstský úřad Milevsko
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: