Záměry na území ČR
Kód záměru: OV2068
Název záměru: Posílení tepelného výkonu Teplárny v Plané nad Lužnicí – II. Etapa
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/4;§4 odst. 1 písm. c
Umístění:
Příslušný úřad: MŽP OVSS II
Datum a čas posledních úprav: 08.07.2019 13:06
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: C-Energy Planá s.r.o., Průmyslová 748, 391 02 Planá nad Lužnicí
IČ oznamovatele: 25106481
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.04.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 17.05.2019
Zpracovatel oznámení: Hezina František Ing.
Text oznámení záměru: OV2068_oznameni.zip (22970 kB) - 16.04.2019 08:39:42
Informace o oznámení: OV2068_infOznam.pdf (104 kB) - 16.04.2019 08:39:42
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.06.2019
Datum nabytí právní moci: 05.07.2019
Závěry zjišťovacího řízení: OV2068_zjistovaci.zip (901 kB) - 08.07.2019 13:06:01
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: