Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC838
Název záměru: Navýšení produkce ve firmě TCF Vzduchotechnika s.r.o.
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/4.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajPrachaticePrachaticePrachatice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 27.10.2017 10:30
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: TCF Vzduchotechnika s.r.o., Průmyslová 920, 383 01 Prachatice
IČ oznamovatele: 63910802
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.09.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 27.09.2017
Zpracovatel oznámení: Hezina František Ing.
Text oznámení záměru: JHC838_oznameni.pdf (4808 kB) - 07.09.2017 12:15:10
Informace o oznámení: JHC838_infOznam.pdf (1573 kB) - 07.09.2017 12:15:10
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.10.2017
Datum nabytí právní moci: 28.11.2017
Závěry zjišťovacího řízení: JHC838_zjistovaci.pdf (7392 kB) - 27.10.2017 10:30:54
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýPrachaticeMěstský úřad Prachatice
JihočeskýČeské BudějoviceKrajský úřad Jihočeského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: