Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1857
Název záměru: Navýšení kapacity výroby v lince na výrobu pelet - Dýšina
Znění novely zákona: č. 326/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-městoDýšinaDýšina
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.01.2018 08:32
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: GSIS Production s.r.o., Dýšina 297, 330 02 Dýšina
IČ oznamovatele: 01856421
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.12.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 11.01.2018
Zpracovatel oznámení: Hezina František Ing.
Text oznámení záměru: PLK1857_oznameni.pdf (1922 kB) - 12.12.2017 08:44:29
Informace o oznámení: PLK1857_infOznam.zip (236 kB) - 12.12.2017 08:51:51
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.01.2018
Datum nabytí právní moci: 22.02.2018
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1857_zjistovaci.zip (2180 kB) - 19.01.2018 08:32:29
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1857_infZjistovaci.pdf (342 kB) - 19.01.2018 08:32:29
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: