Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP181
Název záměru: A.Pöttinger spol. s r.o., Vodňany, Hala 2 (tepelné zpracování+povrchové úpravy)
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajStrakoniceVodňanyVodňany
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 01.04.2008 14:52
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: A.Pöttinger spol. s r.o., Číčenická 1192/II, 389 01 Vodňany
IČ oznamovatele: 63249651
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Hezina František Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP181_dokumentace.zip (18330 kB) - 17.09.2007 16:08:32
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP181_infDokumentace.PDF (121 kB) - 17.09.2007 16:08:32
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP181_posudek.pdf (1707 kB) - 15.01.2008 16:09:20
Informace o posudku: MZP181_infPosudek.PDF (122 kB) - 15.01.2008 16:09:21
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
09.04.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: MZP181_zaveryStan.PDF (453 kB) - 01.04.2008 13:51:46
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýStrakoniceMěstský úřad Vodňany
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: