Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4153
Název záměru: Pokračování hornické činnosti v severovýchodní části dobývacího prostoru Dobřín
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: OV4153_duvodyUkonceni.pdf (83 kB) - 22.04.2020 09:28:10
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLitoměřiceRačiceRačice u Štětí
Ústecký krajLitoměřiceZálužíZáluží u Roudnice nad Labem
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 22.04.2020 09:28
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CEMEX Cement, k.s., Tovární 296, 538 04 Prachovice
IČ oznamovatele: 15052320
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Macháček Milan RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
12.10.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 11.11.2016
Text dokumentace: OV4153_dokumentace.7z (95835 kB) - 18.10.2016 08:42:28
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV4153_infDokumentace.doc (60 kB) - 22.11.2016 15:00:59
Vrácení dokumentace: OV4153_vraceni.pdf (205 kB) - 25.07.2017 14:32:44
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: