Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK850
Název záměru: Pokračování těžby štěrkopísků na výhradním ložisku Dolany v dobývacím prostoru Dolany u Pardubic
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/79
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubiceDolanyDolany u Pardubic
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.11.2019 10:21
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: realma - pískovna dolany s. r. o., Pískovna Dolany 1, 533 45 Opatovice nad Labem
IČ oznamovatele: 44005156
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.10.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 14.11.2019
Zpracovatel oznámení: Macháček Milan RNDr.
Text oznámení záměru: PAK850_oznameni.zip (5693 kB) - 11.10.2019 09:11:56
Informace o oznámení: PAK850_infOznam.pdf (197 kB) - 11.10.2019 09:11:56
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.11.2019
Datum nabytí právní moci: 24.12.2019
Závěry zjišťovacího řízení: PAK850_zjistovaci.pdf (463 kB) - 21.11.2019 10:21:29
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: