Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1423
Název záměru: Betonárna BERGER BETON spol. s r.o. - závod Příbram I
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/6.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPříbramPříbramPříbram
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Oznamovatel: BERGER BETON spol. s r.o., Plzeň, Klatovská 410, okres Plzeň-město, PSČ 320 64
IČO oznamovatele: 41938658
Datum a čas posledních úprav: 23.08.2012 08:53
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.05.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bělohlávek Jiří Mgr.
Text oznámení záměru: STC1423_oznameni.zip (19309 kB) - 18.05.2011 10:10:32
Informace o oznámení: STC1423_infOznam.doc (84 kB) - 23.05.2011 11:14:26
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.06.2011
Závěry zjišťovacího řízení: STC1423_zjistovaci.doc (208 kB) - 23.06.2011 09:07:10
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bělohlávek Jiří Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
05.02.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 20.07.2012
Text dokumentace: STC1423_dokumentace.zip (26032 kB) - 23.01.2012 14:17:03
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC1423_infDokumentace.doc (78 kB) - 25.01.2012 07:32:58
Vrácení dokumentace: STC1423_vraceni.doc (91 kB) - 04.04.2012 14:20:48
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Přílepek Radek Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
20.06.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 20.07.2012
Text posudku: STC1423_posudek.zip (2970 kB) - 13.06.2012 10:55:37
Informace o posudku: STC1423_infPosudek.doc (67 kB) - 13.06.2012 10:55:37
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
11.07.2012
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC1423_inf1VP.doc (66 kB) - 11.07.2012 09:05:35
Zápis z 1. veřejného projednání: STC1423_zapis1VP.zip (106 kB) - 24.07.2012 13:14:23
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
22.08.2012
Stanovisko: Nesouhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC1423_zaveryStan.doc (145 kB) - 23.08.2012 07:53:05
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: