Záměry na území ČR
Kód záměru: KVK372
Název záměru: Pokračování hornické činnosti na ložisku Nová Ves a Suchá v Dobývacím prostoru Nová Ves u Křižovatky
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Karlovarský krajChebKřižovatkaNová Ves u Křižovatky
Karlovarský krajChebSkalnáSuchá u Skalné
Karlovarský krajChebSkalnáVonšov
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.02.2009 11:17
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: LB Minerals, a.s., Horní Bříza č.p. 431, 33012 Horní Bříza
IČ oznamovatele: 27994929
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.01.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bělohlávek Jiří Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Véle Adam Mgr., Ph.D.
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: U sedmi rybníků
Text oznámení záměru: KVK372_oznameni.zip (33300 kB) - 13.01.2009 13:37:53
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: KVK372_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (4069 kB) - 06.01.2009 16:04:04
Informace o oznámení: KVK372_infOznam.doc (49 kB) - 02.01.2009 12:44:48
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.02.2009
Závěry zjišťovacího řízení: KVK372_zjistovaci.doc (100 kB) - 19.02.2009 11:16:52
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: