Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1716
Název záměru: Betonárna BERGER BETON spol. s r.o. – závod Klatovy
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/6.2;II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajKlatovyKlatovyKlatovy
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 04.12.2014 11:57
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BERGER BETON spol. s r.o., Klatovská 410, 320 64 Plzeň
IČ oznamovatele: 41938658
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.10.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 10.11.2014
Zpracovatel oznámení: Bělohlávek Jiří Mgr.
Text oznámení záměru: PLK1716_oznameni.zip (11212 kB) - 17.10.2014 09:14:15
Informace o oznámení: PLK1716_infOznam.pdf (412 kB) - 17.10.2014 09:29:26
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.12.2014
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1716_zjistovaci.zip (1936 kB) - 04.12.2014 11:57:37
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1716_infZjistovaci.pdf (185 kB) - 04.12.2014 11:57:37
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýKlatovyMěstský úřad Klatovy
PlzeňskýPlzeň-městoKrajský úřad Plzeňského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: