Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1513
Název záměru: Dostavba výrobního závodu FOXCONN - skladová hala
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKutná HoraKutná HoraPerštejnec
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 04.04.2012 15:56
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Czech Industrial Development s.r.o., K Vodojemu 2430/8, 150 00 Praha 5
IČ oznamovatele: 28982428
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.02.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bělohlávek Jiří Mgr.
Text oznámení záměru: STC1513_oznameni.zip (20754 kB) - 20.02.2012 12:46:39
Informace o oznámení: STC1513_infOznam.doc (61 kB) - 21.02.2012 08:13:45
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.04.2012
Závěry zjišťovacího řízení: STC1513_zjistovaci.zip (4891 kB) - 04.04.2012 14:56:07
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: