Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1177
Název záměru: Lakovací linka ve výrobní hale č. 3 v areálu společnosti Polycasa s.r.o. v Příbrami
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPříbramPříbramPříbram
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 15.12.2016 13:54
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Polycasa s.r.o.
IČ oznamovatele: 25058703
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bělohlávek Jiří Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
10.06.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 11.07.2016
Text dokumentace: OV1177_dokumentace.pdf (1615 kB) - 06.06.2016 12:16:12
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: Příloha 1 - Rozptylová studie
OV1177_prilohaDokumentaceDOC_1.pdf (6202 kB) - 06.06.2016 12:16:12
Příloha 2 - vlivy na veřejné zdraví
OV1177_prilohaDokumentaceDOC_2.pdf (1066 kB) - 06.06.2016 12:16:45
Příloha 3 - odb. posudek zdroje zn. ovzduší
OV1177_prilohaDokumentaceDOC_3.zip (8844 kB) - 06.06.2016 12:17:51
Příloha 4 - grafické přílohy
OV1177_prilohaDokumentaceDOC_4.zip (769 kB) - 06.06.2016 12:18:43
Příloha 5 - bezpečnostní listy
OV1177_prilohaDokumentaceDOC_5.zip (428 kB) - 06.06.2016 12:20:33
Příloha 6 - Plná moc
OV1177_prilohaDokumentaceDOC_6.pdf (771 kB) - 06.06.2016 12:21:04
Příloha H - soulad s ÚP + Natura 2000
OV1177_prilohaDokumentaceDOC_7.zip (660 kB) - 06.06.2016 12:23:48
Informace o dokumentaci: OV1177_infDokumentace.pdf (269 kB) - 06.06.2016 12:24:33
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obal Libor Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV1177_posudek.pdf (5194 kB) - 05.10.2016 15:07:47
Informace o posudku: OV1177_infPosudek.pdf (223 kB) - 05.10.2016 15:07:47
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV1177_zaveryStan.zip (1044 kB) - 15.12.2016 13:54:18
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: