Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK673
Název záměru: Plán otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska štěrkopísků v dobývacím prostoru Krásný Les
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Závěry zjišťovacího řízení
Podlimitní:
Zařazení: II/79
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajLiberecKrásný LesKrásný Les u Frýdlantu
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 10.07.2019 14:45
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Mgr. Jiří Bělohlávek na základě plné moci
IČ oznamovatele: 75980215
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.05.2019
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bělohlávek Jiří Mgr.
Text oznámení záměru: LBK673_oznameni.zip (28001 kB) - 30.05.2019 12:09:44
Informace o oznámení: LBK673_infOznam.docx (56 kB) - 30.05.2019 12:09:44
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.07.2019
Závěry zjišťovacího řízení: LBK673_zjistovaci.pdf (1386 kB) - 10.07.2019 14:45:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: