Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK673
Název záměru: Plán otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska štěrkopísků v dobývacím prostoru Krásný Les
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/79
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajLiberecKrásný LesKrásný Les u Frýdlantu
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Oznamovatel: Mgr. Jiří Bělohlávek na základě plné moci
IČO oznamovatele: 75980215
Datum a čas posledních úprav: 07.02.2024 15:00
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.05.2019
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bělohlávek Jiří Mgr.
Text oznámení záměru: LBK673_oznameni.zip (28001 kB) - 30.05.2019 12:09:44
Informace o oznámení: LBK673_infOznam.docx (56 kB) - 30.05.2019 12:09:44
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.07.2019
Závěry zjišťovacího řízení: LBK673_zjistovaci.pdf (1386 kB) - 10.07.2019 14:45:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bělohlávek Jiří Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
02.12.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 14.08.2023
Text dokumentace: LBK673_dokumentace.zip (58585 kB) - 02.12.2022 13:28:56
Text přepracované/doplněné dokumentace: LBK673_prepracovana.zip (68588 kB) - 14.07.2023 13:14:54
Informace o dokumentaci: LBK673_infDokumentace.pdf (375 kB) - 02.12.2022 13:28:56
Vrácení dokumentace: LBK673_vraceni.pdf (558 kB) - 10.02.2023 14:49:33
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Žídková Pavla Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: LBK673_posudek.zip (7085 kB) - 07.02.2024 14:30:43
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
31.08.2023
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
LBK673_inf1VP.pdf (627 kB) - 31.08.2023 07:55:34
Zápis z 1. veřejného projednání: LBK673_zapis1VP.pdf (586 kB) - 07.02.2024 14:32:03
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
07.02.2024
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: LBK673_zaveryStan.pdf (1103 kB) - 07.02.2024 15:00:43
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: