Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1973
Název záměru: Zařízení pro úpravu stavebních odpadů - Polní Voděrady
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKolínPolní VoděradyPolní Voděrady
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 07.04.2016 13:06
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Dočkal CZ, s.r.o., Polní Voděrady 6, 280 02 Polní Voděrady
IČ oznamovatele: 24715247
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.03.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 27.03.2016
Zpracovatel oznámení: Bělohlávek Jiří Mgr.
Text oznámení záměru: STC1973_oznameni.zip (3481 kB) - 01.03.2016 12:31:32
Informace o oznámení: STC1973_infOznam.doc (79 kB) - 07.03.2016 09:01:21
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.04.2016
Datum nabytí právní moci: 16.05.2016
Závěry zjišťovacího řízení: STC1973_zjistovaci.zip (2294 kB) - 07.04.2016 13:06:29
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1973_infZjistovaci.pdf (653 kB) - 07.04.2016 13:06:29
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: